Otevřený dopis Radě městského obvodu Svinov

Publikoval: Administrator dne 1.5.2018

Ve Svinově dne 29. 4. 2018

Otevřený dopis Radě městského obvodu Svinov

Paní. Wieluchová, pane Žitníku, pane Kojdecký, paní Poštová a paní Jančíková!
Na základě čtvrteční diskuse v souvislosti s dotazem pana Martina Macháče na stav hřiště u školky na ul. Stanislavkého jsem si dovolila v pátek 27. 4. věnovat trochu času zmapování situace, která byla předmětem závěru zastupitelstva, což ovšem nebude zajisté v zápise, protože bod různé vaše koalice neodhlasovala.
Na dotaz, proč více než rok po otevření školky nemohou děti na hřiště a paní učitelky s nimi musí do parku nebo na přilehlé veřejné hřiště, bylo p. Wieluchovou odpovězeno, že neví, hřiště je zkolaudované, jen některé prvky ne, na pískoviště např. mohou být děti pouštěny. Věnujte prosím pozornost přiložené fotodokumentaci, která vykresluje stav hřiště. Pokud jste někdy měli za někoho nebo něco zodpovědnost, tak jistě pochopíte.
Další fotografie zachycují jen některé závady, které se hned po otevření školky objevily, v následujícím textu jsou uvedeny – včetně harmonogramu „oprav“: 

Závady vzniklé a urgované poslední měsíc – MŠ STANISLAVSKÉHO

-všechny tyto závady jsou hlášeny p.Šimkovi, ten pak domlouvá firmy, které danou věc dělaly.
Rolety: opravováno(lepení lišt) už před tím min. 5x !!!
* 15.3.  odvezeny k opravě , vypadávaly opět lišty.
* 29.3.  přivezeny.
* 5.4.    vylámané umělohmotné lišty – rolety byly přidělány k liště kovovou sešívačkou – TO JE VTIP?
* 19.4.  stav – další spony vypadávají, lišty jsou zničené, polámané.

Fólie na dveřích:
* 2/2018 Na zárubních se začaly odlepovat (hlášeno p.Šimkovi  v únoru), přibývají další místa (dveře z kuchyně do m. třídy zespodu, dveře z koupelny do šatny v č. třídě(odlepeno už cca 10cm), v kabinetu č. třídy, v kanceláři, v kuchyni (odlepeno už 5cm), v šatně č. třída, dveře v technické místnosti a ve skladu prádla.
* Znovu urgováno 17.4. p. Šimkovi.

Podlahy:
* Přibývají, prodlužují se a více se zvedají praskliny v modré třídě, objevila se i prasklina před skladem lehátek a šikmo ze skladu lehátek do kabinetu – NEBYSLO BY NAMÍSTĚ NECHAT UDĚLAT ODBORNU EXPERTIZU, PROČ SE TAK DĚJE, NEŽ SE ZAČNĚ S OPRAVAMI? ABY SE ZA DALŠÍ PŮLROK NEŘEŠIL TENTÝŽ PROBLÉM.

Hl. dveře: od 12.4. se nedovírají!!!!
* 10.4. nahlášeno p. Šimkovi, že hl.dveře drhnou.
* 12.4. nahlášeno, že se nedovírají, zůstávají otevřeny,  urgovala jsem opravu.
* 13.4. měl přijet p. Šimek na opravu, urgovala jsem, řekl mi, že firma, která dělala dveře, momentálně pracuje na Slovensku a on nepřijede, až v pondělí.
* 16.4. jsem volala, kdy přijedou opravit dveře, p. Šimek mi řekl, že nepřijede.
* 17.4. p. Šimek přijel, ale nespravil dveře, řekl, že někdo přijede do úterý 24.4. – opraveno až 27. 4. – co by na to řekla pojišťovna v případě krádeže?

Okna:
* 12.4. nahlášeno, že nejde otevřít okno v červené třídě.
* 17.4. p. Šimek přijel , nepodařilo se mu okna opravit, 23.-24.4. má přijet firma opravit.
* Od začátku není opraveno otevírání okna ve skladu prádla, urgováno několikrát.

Zasunovací dveře:
* 17.4. Dveře jsou vyjety z kolejnice v obou třídách, nejdou zavírat, musí se sundat lišta a přitáhnout.
* Od začátku bylo několikrát urgováno, že je kolejnice nevhodná na denní manipulaci.

Dveře z kuchyně do šatny personálu:
* 19.4. Prasklina na prostřední desce ve výplni dveří z šatny personálu do kuchyně (bílé dveře).

Žluté dveře z šatny personálu na chodb:
* Od začátku urgována prasklina u horního pantu z chodby, neopraveno!

Vážená rado, ráda bych znala odpověď na pár otázek:

 1. Jak dlouho bude trvat, než bude školka plně funkční a reklamace nebudou zaměstnávat jednoho ze zaměstnanců, místo aby se věnoval práci s dětmi? Kdo je za zřizovatele odpovědný za realizaci oprav?
 2. Jak hodláte řešit situaci, kdy oprava podlah nebude provedena v dojednaném termínu (pokud to půjde stejně rychle a kvalitně jako např. žaluzie) a děti nebudou moci 1. 9. nastoupit do školky?
 3. Kdo zaplatí přesčasové hodiny učitelkám, které se budou opět věnovat stěhování nábytku, koberců, hraček….? Myslím, že by se mohla zapojit rada i se skvěle vybraným – velmi výhodným stavebním dozorem. Přece to nemůžete vyžadovat po rodičích, kteří dávali své děti do nové školky s přesvědčením, že minimálně deset let nebudou hrozit žádné větší opravy.
 4. Kdo má v popisu práce starat se o květinovou a bylinkovou zahrádku? Při počtu dětí na jednu učitelku v této školce to snad nebudou muset dělat taktéž?!
 5. Kdo upraví terén zahrady po firmě, která instalovala nové hrací prvky? V dírách po technice dříve či později hrozí úraz dětí.
 6. Technický dvůr bude kosit trávník kombajnem? Pokud ne, instalované mlhoviště ve vjezdu určitě vadit nebude, jak tvrdila p. Wieluchová. Nachází se v 2/3 zahrady směrem od brány.

Děkuji za brzkou odpověď, ale hlavně: brzké odstranění všech závad! Blíží se volby. Ať (jak pevně doufám) nová rada (ať je to kdokoli) za vás nemusí řešit nedodělanou práci.

Lenka Hrušková
zastupitelka

FOTKY – Ukliďme Svinov 2018

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 8.4.2018

6. 4. 2018 se MO ČSSD zapojila do akce Ukliďme Česko, které organizoval Český svaz ochránců přírody. Všem, kteří nám přišlo pomoci s úklidem Svinova, děkujeme. Lenka Hrušková

Zastupitelstvo 4.12.2017

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 5.12.2017

Otevřený dopis Radě městského obvodu Svinov

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 21.5.2017

Ve Svinově dne 17. 5. 2017

Na dnešním jednání zastupitelstva H. Wieluchová, V. Kojdecký, D. Žitník, E. Poštová,J.  Broulíková, Z. Popková, P. Buček, L.Gelnarová, R. Janšíková, J. Ivan  a H. Mužíková odsouhlasili bod programu 0063/17 – Návrh rozpočtového opatření, kterým byla firmě PRINEX GROUP s.r.o. realizující výstavbu nové mateřské školky na ul. Stanislavského navýšena  částka za tzv. vícepráce odsouhlasené současnou radou ve výši 1 036 000,-Kč.

Tato firma uzavřela smlouvu o dílo, ve které byla cena nejvýše přípustná podepsána na částku 11 470 000,- Kč.

Stavební dozor – ing. Procházková podepsala s radou městského obvodu smlouvu, kdy za svou práci inkasuje částku 60 000,- Kč. Na žádost zastupitelky L. Hruškové, aby se jednání zastupitelstva, které řešilo pozastavení dokončovacích prací, zúčastnila, odpověděla starostce omluvou, že má jiné jednání.

Žádáme členy rady o odpověď na několik jednoduchých otázek, které nám nebyli schopni odpovědět na jednání zastupitelstva – a to písemně v zákonném termínu:

 1. Kdy bylo konáno výběrové řízení na stavební dozor výstavby MŠ Stanislavského?
 2. Kdo podepsal smlouvu s Ing. Procházkovou?
 3. Jaké kompetence jsou v této smlouvě dány stavebnímu dozoru, za co nese zodpovědnost, jakým způsobem se za realizaci stavby zodpovídá radě?
 4. Jméno osoby, která nese zodpovědnost za navýšení výdajů z důvodu nesprávného zahrnutí prací do výkazu výměr.
 5. Jaké práce jsou konkrétně obsahem dodatků č.1 – 3. Jména osob, které jsou zodpovědné za to, že tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace.
 6. Kdo nařídil odvoz ornice z místa stavby a kdo schválil následný dovoz a rozprostření ornice za 86 000,-Kč?
 7. V současné době jsme na již zkolaudované stavbě zjistili tyto nedostatky:
  Vstupní dveře – drhnou, díra ve fasádě.‘
  Fleky na fasádě.
  Reliéf podlahy vystupuje do podlahové krytiny.
  Rolety místo závěsů – odpovídající cena? – již nyní reklamace.
  Místo marmolea zátěžový koberec – rozdíl ceny?
  Stěrkování – v kuchyni viditelné nedostatky – viditelná perlinka.
  Bezpečnostní skla – vně i uvnitř zajištěna bezpečnost dětí? – atest oken?
  Parkoviště – kanál pod povrchem terénu, vyhrazené místo pro dopravní obsluhu chybí.
  Střecha – oplechování – výškový rozdíl, plech zčásti nahrazen plastem – zvlněný.
  Skříň elektrorozvodu před vchodem do budovy – v projektu strom– ,,maskovací“ lavička při dešti nasává vodu a odvádí ji do elektrorozvodu.
  Nový plot – dodatečné frézování pařezů zákonitě poškodí nový plot, zůstal 1 betonový sloupek.
  Nedostatečný nátěr dřevěných prvků – akát změněn na smrk – rozdíl ceny?
  Chybné oplechování střechy – na jednom místě místo plechu plast – již nyní zvrásněný.
  Kdo je zodpovědný za zajištění reklamací?
  Kdy budou tyto nedostatky odstraněny?
 8. Co obnáší Koordinační činnost – ostatní náklady stavby za 15 0000,-Kč?
 9. Není spotřeba elektrické energie- vytápění po dobu výstavby nutný náklad realizační firmy, která měla ve smlouvě jasný termín odevzdání stavby a podmínky penalizace za každý den prodlení?
 10. Kdy a kým bude tato penalizace realizována?
 11. Jsou investorem řádně zapisovány neshody do stavebního deníku ve správném časovém sledu – kdo za investora zapisuje a kdo kontroluje ?

Děkujeme za brzkou odpověď na všechny naše dotazy.

Lenka Hrušková, Hana Hauptová, Radim Smetana, Pavlína Kuráňová, Lumír Pščolka, Simona Bonková, Martin Macháč, Eduard Dvorský

FOTKY – Ukliďme Svinov 2016

Publikoval: Administrator dne 19.4.2016

16. 4. 2016 se MO ČSSD zapojila do akce Ukliďme Česko, které organizoval Český svaz ochránců přírody. Všem, kteří nám přišlo pomoci s úklidem Svinova, děkujeme. Lenka Hrušková

Ukliďme SVINOV! – přihláška k akci

Publikoval: Jakub Kuráň dne 1.4.2016

MO ČSSD Svinov pořádá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody 2. ročník akce UKLIĎME SVINOV.
 
Sraz 16. 4. 2016 v 9. 00 u Úřadu MOb Svinov.
Trasa: radnice – železniční přejezd – bečkárna – Rudná
 
Přijďte spolu s námi pomoci zkrášlit náš Svinov!  
Děkujeme!

Prosíme zájemce, aby v rámci zajištění dostatečného počtu pracovních pomůcek nahlásili svou účast v tomto formuláři:

Pole značená * jsou povinná!