Zastupitelstvo 4.12.2017

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 5.12.2017

Otevřený dopis Radě městského obvodu Svinov

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 21.5.2017

Ve Svinově dne 17. 5. 2017

Na dnešním jednání zastupitelstva H. Wieluchová, V. Kojdecký, D. Žitník, E. Poštová,J.  Broulíková, Z. Popková, P. Buček, L.Gelnarová, R. Janšíková, J. Ivan  a H. Mužíková odsouhlasili bod programu 0063/17 – Návrh rozpočtového opatření, kterým byla firmě PRINEX GROUP s.r.o. realizující výstavbu nové mateřské školky na ul. Stanislavského navýšena  částka za tzv. vícepráce odsouhlasené současnou radou ve výši 1 036 000,-Kč.

Tato firma uzavřela smlouvu o dílo, ve které byla cena nejvýše přípustná podepsána na částku 11 470 000,- Kč.

Stavební dozor – ing. Procházková podepsala s radou městského obvodu smlouvu, kdy za svou práci inkasuje částku 60 000,- Kč. Na žádost zastupitelky L. Hruškové, aby se jednání zastupitelstva, které řešilo pozastavení dokončovacích prací, zúčastnila, odpověděla starostce omluvou, že má jiné jednání.

Žádáme členy rady o odpověď na několik jednoduchých otázek, které nám nebyli schopni odpovědět na jednání zastupitelstva – a to písemně v zákonném termínu:

 1. Kdy bylo konáno výběrové řízení na stavební dozor výstavby MŠ Stanislavského?
 2. Kdo podepsal smlouvu s Ing. Procházkovou?
 3. Jaké kompetence jsou v této smlouvě dány stavebnímu dozoru, za co nese zodpovědnost, jakým způsobem se za realizaci stavby zodpovídá radě?
 4. Jméno osoby, která nese zodpovědnost za navýšení výdajů z důvodu nesprávného zahrnutí prací do výkazu výměr.
 5. Jaké práce jsou konkrétně obsahem dodatků č.1 – 3. Jména osob, které jsou zodpovědné za to, že tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace.
 6. Kdo nařídil odvoz ornice z místa stavby a kdo schválil následný dovoz a rozprostření ornice za 86 000,-Kč?
 7. V současné době jsme na již zkolaudované stavbě zjistili tyto nedostatky:
  Vstupní dveře – drhnou, díra ve fasádě.‘
  Fleky na fasádě.
  Reliéf podlahy vystupuje do podlahové krytiny.
  Rolety místo závěsů – odpovídající cena? – již nyní reklamace.
  Místo marmolea zátěžový koberec – rozdíl ceny?
  Stěrkování – v kuchyni viditelné nedostatky – viditelná perlinka.
  Bezpečnostní skla – vně i uvnitř zajištěna bezpečnost dětí? – atest oken?
  Parkoviště – kanál pod povrchem terénu, vyhrazené místo pro dopravní obsluhu chybí.
  Střecha – oplechování – výškový rozdíl, plech zčásti nahrazen plastem – zvlněný.
  Skříň elektrorozvodu před vchodem do budovy – v projektu strom– ,,maskovací“ lavička při dešti nasává vodu a odvádí ji do elektrorozvodu.
  Nový plot – dodatečné frézování pařezů zákonitě poškodí nový plot, zůstal 1 betonový sloupek.
  Nedostatečný nátěr dřevěných prvků – akát změněn na smrk – rozdíl ceny?
  Chybné oplechování střechy – na jednom místě místo plechu plast – již nyní zvrásněný.
  Kdo je zodpovědný za zajištění reklamací?
  Kdy budou tyto nedostatky odstraněny?
 8. Co obnáší Koordinační činnost – ostatní náklady stavby za 15 0000,-Kč?
 9. Není spotřeba elektrické energie- vytápění po dobu výstavby nutný náklad realizační firmy, která měla ve smlouvě jasný termín odevzdání stavby a podmínky penalizace za každý den prodlení?
 10. Kdy a kým bude tato penalizace realizována?
 11. Jsou investorem řádně zapisovány neshody do stavebního deníku ve správném časovém sledu – kdo za investora zapisuje a kdo kontroluje ?

Děkujeme za brzkou odpověď na všechny naše dotazy.

Lenka Hrušková, Hana Hauptová, Radim Smetana, Pavlína Kuráňová, Lumír Pščolka, Simona Bonková, Martin Macháč, Eduard Dvorský

FOTKY – Ukliďme Svinov 2016

Publikoval: Administrator dne 19.4.2016

16. 4. 2016 se MO ČSSD zapojila do akce Ukliďme Česko, které organizoval Český svaz ochránců přírody. Všem, kteří nám přišlo pomoci s úklidem Svinova, děkujeme. Lenka Hrušková

Ukliďme SVINOV! – přihláška k akci

Publikoval: Jakub Kuráň dne 1.4.2016

MO ČSSD Svinov pořádá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody 2. ročník akce UKLIĎME SVINOV.
 
Sraz 16. 4. 2016 v 9. 00 u Úřadu MOb Svinov.
Trasa: radnice – železniční přejezd – bečkárna – Rudná
 
Přijďte spolu s námi pomoci zkrášlit náš Svinov!  
Děkujeme!

Prosíme zájemce, aby v rámci zajištění dostatečného počtu pracovních pomůcek nahlásili svou účast v tomto formuláři:

Pole značená * jsou povinná!

Zájezd do firmy Hyundai

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 21.12.2015

Dne 8.12. 2015 se uskutečnil zájezd do automobilky Hyundai, kterého se zúčastnilo 33 žáků naší ZŠ Bílovecká s pedagogickým doprovodem. Zajímavou exkurzi doplnila návštěva SPŠ Ostrava – Vítkovice, Zengrova 1, která s touto firmou spolupracuje v rámci snahy propojit teorií s provozní praxí. Touto cestou bych ráda poděkovala vedení školy za pomoc při organizaci exkurze a skvělou spolupráci.

Mgr. Lenka Hrušková

20151221_112914 20151221_112927 20151221_112933(1) PC080006 PC080010