Otevřený dopis Radě městského obvodu Svinov

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 21.5.2017

Ve Svinově dne 17. 5. 2017

Na dnešním jednání zastupitelstva H. Wieluchová, V. Kojdecký, D. Žitník, E. Poštová,J.  Broulíková, Z. Popková, P. Buček, L.Gelnarová, R. Janšíková, J. Ivan  a H. Mužíková odsouhlasili bod programu 0063/17 – Návrh rozpočtového opatření, kterým byla firmě PRINEX GROUP s.r.o. realizující výstavbu nové mateřské školky na ul. Stanislavského navýšena  částka za tzv. vícepráce odsouhlasené současnou radou ve výši 1 036 000,-Kč.

Tato firma uzavřela smlouvu o dílo, ve které byla cena nejvýše přípustná podepsána na částku 11 470 000,- Kč.

Stavební dozor – ing. Procházková podepsala s radou městského obvodu smlouvu, kdy za svou práci inkasuje částku 60 000,- Kč. Na žádost zastupitelky L. Hruškové, aby se jednání zastupitelstva, které řešilo pozastavení dokončovacích prací, zúčastnila, odpověděla starostce omluvou, že má jiné jednání.

Žádáme členy rady o odpověď na několik jednoduchých otázek, které nám nebyli schopni odpovědět na jednání zastupitelstva – a to písemně v zákonném termínu:

 1. Kdy bylo konáno výběrové řízení na stavební dozor výstavby MŠ Stanislavského?
 2. Kdo podepsal smlouvu s Ing. Procházkovou?
 3. Jaké kompetence jsou v této smlouvě dány stavebnímu dozoru, za co nese zodpovědnost, jakým způsobem se za realizaci stavby zodpovídá radě?
 4. Jméno osoby, která nese zodpovědnost za navýšení výdajů z důvodu nesprávného zahrnutí prací do výkazu výměr.
 5. Jaké práce jsou konkrétně obsahem dodatků č.1 – 3. Jména osob, které jsou zodpovědné za to, že tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace.
 6. Kdo nařídil odvoz ornice z místa stavby a kdo schválil následný dovoz a rozprostření ornice za 86 000,-Kč?
 7. V současné době jsme na již zkolaudované stavbě zjistili tyto nedostatky:
  Vstupní dveře – drhnou, díra ve fasádě.‘
  Fleky na fasádě.
  Reliéf podlahy vystupuje do podlahové krytiny.
  Rolety místo závěsů – odpovídající cena? – již nyní reklamace.
  Místo marmolea zátěžový koberec – rozdíl ceny?
  Stěrkování – v kuchyni viditelné nedostatky – viditelná perlinka.
  Bezpečnostní skla – vně i uvnitř zajištěna bezpečnost dětí? – atest oken?
  Parkoviště – kanál pod povrchem terénu, vyhrazené místo pro dopravní obsluhu chybí.
  Střecha – oplechování – výškový rozdíl, plech zčásti nahrazen plastem – zvlněný.
  Skříň elektrorozvodu před vchodem do budovy – v projektu strom– ,,maskovací“ lavička při dešti nasává vodu a odvádí ji do elektrorozvodu.
  Nový plot – dodatečné frézování pařezů zákonitě poškodí nový plot, zůstal 1 betonový sloupek.
  Nedostatečný nátěr dřevěných prvků – akát změněn na smrk – rozdíl ceny?
  Chybné oplechování střechy – na jednom místě místo plechu plast – již nyní zvrásněný.
  Kdo je zodpovědný za zajištění reklamací?
  Kdy budou tyto nedostatky odstraněny?
 8. Co obnáší Koordinační činnost – ostatní náklady stavby za 15 0000,-Kč?
 9. Není spotřeba elektrické energie- vytápění po dobu výstavby nutný náklad realizační firmy, která měla ve smlouvě jasný termín odevzdání stavby a podmínky penalizace za každý den prodlení?
 10. Kdy a kým bude tato penalizace realizována?
 11. Jsou investorem řádně zapisovány neshody do stavebního deníku ve správném časovém sledu – kdo za investora zapisuje a kdo kontroluje ?

Děkujeme za brzkou odpověď na všechny naše dotazy.

Lenka Hrušková, Hana Hauptová, Radim Smetana, Pavlína Kuráňová, Lumír Pščolka, Simona Bonková, Martin Macháč, Eduard Dvorský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *