Ukliďme SVINOV! – přihláška k akci

Publikoval: Jakub Kuráň dne 1.4.2016

MO ČSSD Svinov pořádá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody 2. ročník akce UKLIĎME SVINOV.
 
Sraz 16. 4. 2016 v 9. 00 u Úřadu MOb Svinov.
Trasa: radnice – železniční přejezd – bečkárna – Rudná
 
Přijďte spolu s námi pomoci zkrášlit náš Svinov!  
Děkujeme!

Prosíme zájemce, aby v rámci zajištění dostatečného počtu pracovních pomůcek nahlásili svou účast v tomto formuláři:

Pole značená * jsou povinná!

Zájezd do firmy Hyundai

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 21.12.2015

Dne 8.12. 2015 se uskutečnil zájezd do automobilky Hyundai, kterého se zúčastnilo 33 žáků naší ZŠ Bílovecká s pedagogickým doprovodem. Zajímavou exkurzi doplnila návštěva SPŠ Ostrava – Vítkovice, Zengrova 1, která s touto firmou spolupracuje v rámci snahy propojit teorií s provozní praxí. Touto cestou bych ráda poděkovala vedení školy za pomoc při organizaci exkurze a skvělou spolupráci.

Mgr. Lenka Hrušková

20151221_112914 20151221_112927 20151221_112933(1) PC080006 PC080010

Arogance moci. Moc arogance.

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 6.10.2015

Tak máme od 30. 9. opět nové složení radnice. Po rezignaci pana Jiřího Kusýna z postu starosty a zastupitele jsme jednali s novými zastupiteli za KSČM – paní Hanou Mužíkovou a Jaromírem Ivanem, kterým jsme bohužel nemohli slíbit „nic víc“ nežli post místostarosty či radního s přesvědčením, že lidé na kandidátkách jednotlivých stran a hnutí jdou do voleb i proto, aby se snažili zaujmout místo v radě – a tím získali možnost přímo ovlivňovat dění ve Svinově.

Do poslední chvíle jsme vyjednávali i se zástupci Hnutí Ostravak, ODS,NEZ, nicméně návrh na vytvoření koalice na základě počtu mandátů bez diktátu personálního obsazení se nesetkal s úspěchem. Na první schůzce 24. 9. byl tento návrh předložen, na další svolanou schůzku 29. 9. nedorazil žádný ze zástupců výše uvedených stran a hnutí. Jediný, kdo se omluvil, byla paní Jančíková.

Průběh jednání zastupitelstva 30. 9. už byl jen ukázkou arogance moci: zastupitelé za ČSSD, Fair-play, KDU-ČSL a nezařazený Lumír Pščolka navrhovali a odhlasovali veřejnou volbu starosty, místostarostů a radních. Současná koalice návrh přehlasovala. Kromě volby starostky, kdy byly nominovány Ing. Wieluchová a Mgr. Hrušková, chodili k urně hlasovat jen zastupitelé za ODS, Hnutí Ostravak, KSČM a NEZ – tudíž Mgr. Kojdeckému (ODS) a Ing. Broulíkové (ODS) dali nezpochybnitelně svůj hlas i zastupitelé za KSČM. O pravých důvodech můžeme vést dlouhé diskuse i poté, co byli jak paní Mužíková i pan Ivan navrženi do rady a oba nominaci odmítli.

Po dlouhých volbách, kdy byla současná koalice velmi zaskočena rezignací pana Smetany na post radního, neměla evidentně připraveného ze svých řad náhradníka a paní Wieluchová se snažila přítomné přesvědčit, že zná zákon o obcích a čtyřčlenná rada může klidně fungovat až do prosincového zastupitelstva, navrhovala Ing. Kuráňová (ČSSD) změnu programu – přesunutí bodu Různé, diskuse před další body programu jednání – s ohledem na přítomné občany, kteří se k volbě nové rady i k dalším bodům programu chtěli vyjádřit. Opět neúspěšně – 11 členů současné koalice návrh přehlasovalo.

Po 13. 8., kdy bylo zastupitelstvo přes včasné připomínky občanů svoláno do malých prostor na ÚMOb, další ukázka toho, jak si současná paní starostka váží občanů, jak současná rada reaguje na jejich podněty a připomínky. Ani na posledním jednání nebyli jen „příbuzní paní Hruškové a zfanatizovaní občané“, všichni mohli objektivně zhodnotit schopnost paní Wieluchové vést průběh zastupitelstva. I současné složení finančního a kontrolního výboru má po několika rezignacích totiž sudý počet členů, není tedy usnášeníschopné. Až do prosincového zastupitelstva? Další úprava zákona o obcích?

Doufejme jen, že podobně nebude současná rada vést další tři roky i svinovskou radnici.

Mgr. Lenka Hrušková – předsedkyně MO ČSSD Svinov

Slušní lidé do politiky nepatří…

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 16.8.2015

Touto větou se mě lidé snažili utěšit a podpořit poté, co jsem po 23. červenci byla odvolána z funkce starostky a na mé místo byla dosazena Ing. Wieluchová – dříve 1. místostarostka, dnes zastupitelka za hnutí STAN. Já si to přes to všechno, co se na konci července stalo, nemyslím. Je jen třeba, aby se byli ochotní ti slušní spojit proti těm druhým.

Za celou dobu nebyli dnes už opět opoziční zastupitelé schopni rozumně vysvětlit, co je vedlo k mému odvolání – na což chtěli znát odpověď i občané, kteří dorazili na 9. jednání zastupitelstva dne 13.  8.  – a nebylo jich málo. Argumenty jako neschopnost komunikovat s opozicí, 2 ranní termíny mimořádných jednání zastupitelstva jim připadaly směšné a účelové.

Ta malá letní politická bouřka měla hned několik pozitiv – oddělila zrno od plev, prolomila letité bariéry mezi některými politickými stranami. Do čela radnice se opět dostali lidé, kteří se ve Svinově narodili, nebo v něm minimálně fakticky a dlouhodobě žijí, už pro něj udělali kus poctivé práce a věřím, že v tom budou i nadále pokračovat.

Sama za sebe mohu slíbit, že hodlám navázat na rozdělanou práci, kterou opozice svým pučem na pár týdnů přerušila, stejně aktivně a intenzivně – i když v jiné pozici.  Post 1. místostarostky je pro mě zavazující a zároveň mi umožňuje dále jednat s institucemi a úřady ve prospěch  Svinova.

Děkuji všem svinovským občanům, kteří mi v posledním období projevovali velkou podporu a kteří i svou přítomností na posledním zastupitelstvu ukázali, že jim dění ve Svinově není lhostejné.

Mgr. Lenka Hrušková – místostarostka

 

 

Výzva k rezignaci Ing. Heleny Wieluchové z funkce starostky Svinova

Publikoval: Administrator dne 27.7.2015

V souvislosti s výsledkem volby nového složení vedení MOb Svinov z 23. 7. 2015, kdy byli bezdůvodně odvoláni tři členové rady: Mgr. Lenka Hrušková, Ing. Eduard Dvorský a Lumír Pščolka, vyzýváme k rezignaci z funkce starostky Ing. Helenu Wieluchovou, která porušila nejen koaliční smlouvu vzniklou po řádných volbách v říjnu 2014, ale především předvolební sliby hnutí STAN, za které kandidovala a byla zvolena.
Jsme přesvědčeni, že člověka s tímto morálním profilem ve vedení Svinova nechceme.

Elektronickou verzi výzvy můžete podepsat níže!
Pokud nechce podepsat výzvu v elektronické podobě, můžete kontaktovat kteroukoliv z níže uvedených osob, u kterých je výzva k dispozici v tištěn podobě.

Kontaktní osoby:
Lenka Hrušková – 604 120 541
Pavlína Kuráňová – 737 634 472
Hana Hauptová – 606 749 688
Jakub Kuráň – 732 273 432

Prosíme všechny občany, kteří výzvu podepíší aby podepsali pouze jednu z verzí – tedy pouze elektronickou nebo tištěnou.

Sběr podpisů byl ukončen!
Všem občanům Svinova, kteří podepsali výzvu, nebo navštívili osobně zastupitelstvo 13.8.2015, velice děkujeme za projevenou podporu!