Připojit se k ČSSD!

Publikoval: Administrator dne 8.11.2012

Zajímá Vás politika a rádi by jste se podíleli na politickém dění v České Republice? Záleží Vám na tom jak se vyvíjí náš městský obvod a chcete mít možnost se k tomu vyjádřit? Připojte se k místní organizaci ČSSD Ostrava – Svinov! Rádi budeme poslouchat Vaše názory a dáme Vám možnost prosazovat své názory!

Pokud máte zájem připojit se k ČSSD, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás uvidíme v našich řadách ať už jako člena nebo sympatizanta!

 

Proč vstoupit do ČSSD?

  1. ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 130 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. Sociální demokraté bojovali v minulosti nejen za základní sociální vymoženosti (osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení) ale také bránili politickou svobodu proti nacistické i komunistické totalitě. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.
  2. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu proti pokusům české pravice o jeho demontáž, které ohrožují demokratický vývoj v naší zemi.
  3. ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem zájemcům o členství, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele o členství na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o stanovy a rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.
  4. ČSSD nabízí svým členům řadu možností osobního rozvoje a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje svým členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.
  5. ČSSD není jen politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společnou hodnotovou orientaci. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Má kolem sebe síť přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují jejím členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

Pokud máte zájem připojit se k ČSSD kontaktujte nás zde!

Další informace naleznete na oficiálním webu ČSSD – www.cssd.cz nebo no webu ČSSD Ostrava – www.socdemostrava.cz.

Stanovy strany si můžete přečíst zde!